Trivsel, sundhed og læring i fællesskaber


Jeg arbejder med trivsel, sundhed og læring i fællesskaber - og forudsætningerne for at det lykkes.

Der ligger så mange resurser i interaktionen mellem mennesker, som kan skabe grobund for enhver forandrings- og læreproces, - det gælder bare om at finde og nære dem, så de kan komme i spil.  

Fællesskabet er min indgang til at skabe en bedre hverdag for den enkelte og for gruppen i sammenhænge, hvor læring og forandringsprocesser er en daglig ingrediens. Jeg arbejder med fællesskaber på mange niveauer, - skoleklassen, ungdomsgruppen, arbejdspladsen, familien. Det kan handle om forandringsprocesser i mange sammenhænge, - læring, trivsel, undervisnings- og arbejdsmiljø, sundhed og livsstil - situationer og kontekster i hverdagslivet, privat og på arbejde, hvor I gerne vil finde resurser eller en ny vej. Sammen lægger vi en plan for, hvor vi vil hen. Min opgave er at styre processen, så jeres vision bliver til virkelighed.


Med venlig hilsen,

Jytte Friis