Forandring i fællesskaber - trivsel, sundhed og læring

Jeg arbejder med trivsel, sundhed og læring i fællesskaber - og forudsætningerne for at positiv forandring og udvikling lykkes.

Det kan handle om arbejdspladsens strukturelle forandringer og nye samarbejdsrelationer, det kan handle om pædagogisk udvikling og en ny pædagogisk tilgang eller om undervisningsmiljø og -trivsel, eller det kan handle om forandring i forhold til sundhed og livsstil, privat og på arbejde.
 

Fællesskabet er min indgang til forandringsarbejdet. Der ligger så mange resurser i interaktionen mellem mennesker, som kan skabe grobund for enhver forandrings- og læreproces, - det gælder bare om at finde og nære dem, så de kan komme i spil. 
 

Sammen lægger vi en plan for, hvordan I kommer i mål. Min opgave er at styre processen, så jeres vision bliver til virkelighed.


Med venlig hilsen,

Jytte Friis